18 de maig de 2008

Jo més

We are such stuff...

Com els animals, estem formats per sistemes, els sistemes per òrgans, els òrgans per teixits i els teixits per cèl·lules. Tenim l'òstia de sistemes: el circulatori, que bombeja sang; el digestiu, per l'alimentació i tal; l'endocrí, que no el sé explicar; l'immunològic, per les defenses; l'integumentari: pell, pèl i ungles; el limfàtic, que va de limfes; el muscular, per moure'ns; el nerviós, que és la polla (perquè al final, tot, sempre, "és dels nervis"); el reproductor, que té més funcions, jiji-jaja; el respiratori, cof-cof; l'esquelètic i l'urinari.


Externament, en nom vulgar i ordre craneo-caudal: pell, cap, front, ull, nas, boca, llengua, dents, mandíbula, cara, galta, barbeta, coll, gola, nou, espatlla, braç, colze, canell, mà, dit, columna vertebral, pit, costella, abdomen, llombrígol (o...), òrgans sexuals, recte, anus, engonal, maluc, natja, cama, cuixa, genoll, taló, turmell, peu.
Internament, sense anar més lluny: glàndula suprarenal; apèndix vermiforme; vesícula urinària; cervell; duodè (jarrrrl!); ulls; vesícula biliar; cor; intestí prim; i els gros; ronyó; fetge; pulmó; esòfag; ovari/pròstata/testicles/úter (a escollir); pàncrees; glàndula paratiroide; i també tiroide; pell; melsa, estómac; timus (una glàndula que quan naixem pesa 70 grams i quan som grans només 3. Pa cagarse).
...As dreams are made on.

"En el mon s'ha de lluitar, per un ideal..."
Va, baixa del núvol. Agafa l'arpa i anem.

En aquest punt (.) comença el teu somriure.

(Sense clàusules)